Job: Tukang Masak (Cook). Klang

Title Tukang Masak (Cook). Klang
Categories CRUiSE F&B Klang
Salary RM 1400 – RM 1800
Job Information
 • Mencuci dan menyediakan tempat memasak dan peralatan memasak
 • Memasak dan membungkus makanan ke dalam bungkusan yang telah disediakan
 • Memasak makanan dengan secukupnya untuk kiosk
 • Memasak beberapa jenis makanan sekaligus
 • Memastikan keadaan dapur dalam keadaan cuci, kemas, dan mengikut peraturan keselamatan dan kesihatan
 • Menyukat bahan-bahan yang diperlukan untuk setiap makanan yang disediakan
 • Mencampur dan menyediakan ramuan untuk kiosk mengikut sukatan
 • Berkebolehan untuk menggunakan peralatan memasak industri besar
 • Memastikan bahan mentah yang diguna mengikut standard kesihatan dan keselamatan makanan
 • Menyuci, menyiang dan menyediakan makanan untuk dimasak
 • Menyuci kawasan dan peralatan memasak
 • Mengambil pesanan dari kiosk
 • Memesan dan menerima bahan memasak
 • Bekerjasama dengan pengurus merancang penggunaan peralatan dapur dan berbincang dan memenuhi aktiviti yang berkaitan
 • Minima lepasan SPM
 • Pengalaman memasak lebih dari 2 tahun
 • Boleh bekerjasama dalam pasukan dan persendirian dengan efektif
 • Menepati masa sif dan juga masa memasak
Apply Now